Simultane Tolk

Google Speaker hebben we, samen met de Lelie zorggroep, ingezet als simultane tolk in de thuiszorg. En dat leverde verrassende resultaten op. De Google Speaker als tolk werd getest bij een Tsjechische en een Pools sprekende cliënt. Enorm hartverwarmend om te zien dat vereenzaamde cliënten nu dagelijks met medewerkers van de Lelie Zorggroep gesprekken kunnen voeren waar een conversatie voorheen onmogelijk was. Beduidend effectiever en bovenal prettiger dan communiceren met handen en voeten.

Dank Anita MathoeraMargit KleikerAnnemarie Salome en Lianneke van Koppen-Ruissen voor jullie enthousiasme om de mogelijkheden van de Google Speaker samen met ons te willen ontdekken en te ervaren.