Overzicht VoiceZorg services

VoiceZorg is opgebouwd uit de volgende drie services:

  1. VoiceZorg Contact
  2. VoiceZorg Interactieve Reminders
  3. VoiceZorg Advies

1. VoiceZorg Contact

Een bericht inspreken op je Google Home, die vervolgens door je mantelzorger of zorgorganisatie via sms & email als tekst wordt ontvangen? Dat kan met VoiceZorg contact!

Oké Google, contact

Zeg: “Oké Google, contact….De lamp in de badkamer is kapot”. Het gesproken bericht wordt omgezet in tekst en ontvangen via sms & email door de bezitter van het VoiceZorg account. Dit kan je dochter, zoon, … of de zorgafdeling zijn.

Supporters

Je kunt ook de berichten afhankelijk van het onderwerp sturen naar een van je supporters. Stel zoon Pieter is super handig. Dan kun je ervoor zorgen dat het bericht “De lamp in de badkamer is kapot” automatisch gestuurd wordt naar zoon Pieter.

Voordeel

Is appen te ingewikkeld, mailen te omslachtig en bellen te storend, dan is VoiceZorg contact een ideaal communicatiemiddel om super snel en makkelijk een bericht door te sturen naar je naasten of de zorgafdeling.

Uitproberen?

  • Zeg: “Oké Google, praat met voice zorg contact”
  • Antwoord Google: ”Wat voor bericht kan ik doorgeven?”

Lees hier hoe je met een opdracht-routine deze opdracht kunt vereenvoudigen voor de Google Home gebruiker.

2. VoiceZorg Interactieve Reminders

Moeder eraan herinneren medicijnen in te nemen, te gaan eten? Of vragen hoe het met haar gaat? Dat kan met VoiceZorg interactieve reminders!

Heb je je medicijnen ingenomen?

Google Home vraagt op basis van tijd/dag of medicijnen zijn ingenomen, er is gegeten, oefeningen zijn gedaan, etc. Is de context van het antwoord negatief, dan zal de applicatie vragen of contact gewenst is. Geeft de Google Home gebruiker contact te  willen hebben, dan wordt de bezitter van het VoiceZorg account via sms & email geïnformeerd.

Supporters

Ook is het mogelijk om het bericht te sturen naar een van je supporters die verantwoordelijk is voor het onderwerp medicijnen, eten, welzijn, etc.

Voordeel

VoiceZorg interactieve reminders geeft je houvast, doordat je ondersteund wordt met het volgen van een goede dagstructuur en altijd op je mantelzorg of zorgorganisatie kan terugvallen.

Uitproberen?

Van de volgende interactieve reminders kun je gebruikmaken:

VoiceZorg Medicijnen:

VoiceZorg Eten:

  • Opdracht: “Oké Google, praat met voice zorg eten”
  • Google Home vraagt:Heb je gegeten?

VoiceZorg Welzijn:

VoiceZorg Sociaal:

VoiceZorg Oefening:

Lees hier hoe je met een een dag-routine deze opdrachten op tijd/dag automatisch op een Google Home kunt activeren.

3.VoiceZorg Advies

Gedurende de dag persoonlijk advies geven als: “Neem een glaasje water”, “Ga naar de bakker en haal iets lekkers voor jezelf”, “Tijd om de was te doen”. Dat kan met VoiceZorg advies!

Tijd voor een wandeling

Met VoiceZorg advies kun je een tijd/dag schema opstellen met persoonlijke adviezen. Bijvoorbeeld: Maandag tussen 09:00-09:59: “Haal de post uit de brievenbus” of woensdag tussen 15:00-15:59: “Ga een wandeling maken in het park”.

Voordeel

VoiceZorg advies ondersteunt je niet alleen in je dagstructuur, maar prikkelt je ook om initiatief te nemen wat goed is voor je fysieke en mentale gezondheid.

Uitproberen?

  • Opdracht: “Oké Google, praat met voice zorg advies”
  • Google Home zegt: “Zet een lekker kopje thee voor jezelf”

Lees hier hoe je met een dag-routine VoiceZorg advies opdrachten automatisch op tijd/dag op een Google Home kunt activeren.

Overzicht alle VoiceZorg services

Nog geen account? Klik dan op “Aan de slag“. Al een account en wil je gebruik maken van een of meerdere van bovenstaande services, klik dan op “Google Home koppelen aan je VoiceZorg account“.