Simultane Tolk

Google Speaker hebben we, samen met de Lelie zorggroep, ingezet als simultane tolk in de thuiszorg. En dat leverde verrassende resultaten op. De Google Speaker als tolk werd getest bij een Tsjechische en een Pools sprekende cliënt. Enorm hartverwarmend om te zien dat vereenzaamde cliënten nu dagelijks met medewerkers van de Lelie Zorggroep gesprekken kunnen voeren …